Extra årsmöte

Vår nuvarande kassör har efter många förtjänstfulla år som kassör önskat avsluta sitt uppdrag så snart som möjligt. För att inte skapa ett glapp fram till årsmötet i februari utlyser styrelsen ett extra årsmöte för att göra ett fyllnadsval av kassör. Valberedningen har föreslagit att Nicklas Österbom, som tidigare varit kassör i föreningen, väljs fram till årsmötet, då ett ordinarie val görs. Detta är den enda punkten som kommer avhandlas på mötet.

Extra årsmöte genomförs som ett telefon- eller webmöte lördagen 4/1 2020 kl 10. För anslutningsuppgifter, se medlemsutskick som skickas inom kort.

Vi föreslår att ni ansluter en stund innan mötestiden, för att hinna hantera eventuella tekniska problem. Kl 10.00 påbörjas mötet.

Väl mött!

Kallelse extra årsmöte 2018

Kallelse till extra årsmöte 2018 för
Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till extra årsmöte. Mötet kommer hållas i klubblokalen på Västra Allén 15 den 5:e april med start klockan 18:30.

Syftet med detta extra årsmöte är att slutligen rösta genom de förslag till stadgeändringar som antogs på ordinarie årsmöte 17 februari.

Årsmötesprotokoll inklusive bilagor som beskriver ändringarna kommer publiceras på http://www.hsdkdelfinen.se/extra-arsmote-2018/ senast en vecka innan det extra årsmötet.

Föredragningslista för det extra årsmötet finns nedan.

För att du ska ha rösträtt på mötet måste medlemsavgiften för 2018 betalats innan mötets start och du måste varit medlem i minst 4 månader.

Föredragningslista

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Behandling av de stadgeändringar som antogs på ordinarie årsmöte.
§7. Avslutande av mötet.

 

 

 

 

 

Resa till Sulawesi

Vi är 3 delfiner och flera dykare från Christianstad och Örebro som åker till Sulawesi i Indonesien den 14- 27 Oktober 2018. På resan fanns det först plats för 14 deltagare och den kostade 25.200 SEK. Nu har vi fyllt de platserna och det finns ett par extra att fylla och vi har blivit erbjudna en rabatt på det redan billiga priset, vi får besked vid slutbetalning hur mycket. På resan räknar vi hinna med 26 dyk.

Starka strömmar med näringsrikt vatten flyter längs ekvatorn in mot ön och gör att det finns väldigt mycket liv i vattnet. Man får möjlighet att se många endemiska och sällsynta arter. Vi har även möjlighet att åka till Lembeh sundet mot ett tillägg på 250 euro som delas av de som vill dit (vilket nog blir alla). Vi bor på 2 olika resort-er och när vi åker med båt från den första till nästa resort kommer vi att utnyttja tiden för dyk. Ön har väldigt vacker natur och kallas även orkide ön, så om man vill ta en paus från dykandet så finns det annat att se på.

Information och bokning finns på länken http://www.divingtravel.se/181014-cph_north_sulawesi.html om du har fler frågor kan du maila [email protected] eller ringa 070-2180550 på helger och kvällstid.

Kallelse årsmöte 2017

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till årsmöte. Mötet kommer hållas i klubblokalen på Västra Allén 15 lördagen 11:e februari klockan 1500.

Klubben bjuder på kaffe, te eller mineralvatten och fikabröd till det.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse kommer att delges på årsmötet. Dessa underlag kommer även publiceras på klubbens hemsida senast en vecka innan årsmötet på http://www.hsdkdelfinen.se/arsmote-2017.

En motion har inkommit, denna återfinns i den kompletta kallelsen på hemsidan. Inga propositioner föreslås.

För att du ska ha rösträtt på mötet måste medlemsavgiften för 2017 betalts innan mötets start.

Efter mötet tänkte vi ha en dykpub med mat för de som vill på någon pub nere i stan. Vi vill därför gärna ha din anmälan så att vi kan boka bord. Anmälan till Fredrik Larsson på [email protected] Puben börjar 1900. Det kan ju vara trevligt att efter mötet stanna i klubblokalen och ljuga lite om dykhändelser eller kommande planer innan vi går ner på stan.

Komplett kallelse återfinns här: http://www.hsdkdelfinen.se/arsmote-2017