Kallelse extra årsmöte 2018

Kallelse till extra årsmöte 2018 för
Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till extra årsmöte. Mötet kommer hållas i klubblokalen på Västra Allén 15 den 5:e april med start klockan 18:30.

Syftet med detta extra årsmöte är att slutligen rösta genom de förslag till stadgeändringar som antogs på ordinarie årsmöte 17 februari.

Årsmötesprotokoll inklusive bilagor som beskriver ändringarna kommer publiceras på http://www.hsdkdelfinen.se/extra-arsmote-2018/ senast en vecka innan det extra årsmötet.

Föredragningslista för det extra årsmötet finns nedan.

För att du ska ha rösträtt på mötet måste medlemsavgiften för 2018 betalats innan mötets start och du måste varit medlem i minst 4 månader.

Föredragningslista

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Behandling av de stadgeändringar som antogs på ordinarie årsmöte.
§7. Avslutande av mötet.

 

 

 

 

 

Resa till Sulawesi

Vi är 3 delfiner och flera dykare från Christianstad och Örebro som åker till Sulawesi i Indonesien den 14- 27 Oktober 2018. På resan fanns det först plats för 14 deltagare och den kostade 25.200 SEK. Nu har vi fyllt de platserna och det finns ett par extra att fylla och vi har blivit erbjudna en rabatt på det redan billiga priset, vi får besked vid slutbetalning hur mycket. På resan räknar vi hinna med 26 dyk.

Starka strömmar med näringsrikt vatten flyter längs ekvatorn in mot ön och gör att det finns väldigt mycket liv i vattnet. Man får möjlighet att se många endemiska och sällsynta arter. Vi har även möjlighet att åka till Lembeh sundet mot ett tillägg på 250 euro som delas av de som vill dit (vilket nog blir alla). Vi bor på 2 olika resort-er och när vi åker med båt från den första till nästa resort kommer vi att utnyttja tiden för dyk. Ön har väldigt vacker natur och kallas även orkide ön, så om man vill ta en paus från dykandet så finns det annat att se på.

Information och bokning finns på länken http://www.divingtravel.se/181014-cph_north_sulawesi.html om du har fler frågor kan du maila [email protected] eller ringa 070-2180550 på helger och kvällstid.

Kallelse årsmöte 2017

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till årsmöte. Mötet kommer hållas i klubblokalen på Västra Allén 15 lördagen 11:e februari klockan 1500.

Klubben bjuder på kaffe, te eller mineralvatten och fikabröd till det.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse kommer att delges på årsmötet. Dessa underlag kommer även publiceras på klubbens hemsida senast en vecka innan årsmötet på http://www.hsdkdelfinen.se/arsmote-2017.

En motion har inkommit, denna återfinns i den kompletta kallelsen på hemsidan. Inga propositioner föreslås.

För att du ska ha rösträtt på mötet måste medlemsavgiften för 2017 betalts innan mötets start.

Efter mötet tänkte vi ha en dykpub med mat för de som vill på någon pub nere i stan. Vi vill därför gärna ha din anmälan så att vi kan boka bord. Anmälan till Fredrik Larsson på [email protected] Puben börjar 1900. Det kan ju vara trevligt att efter mötet stanna i klubblokalen och ljuga lite om dykhändelser eller kommande planer innan vi går ner på stan.

Komplett kallelse återfinns här: http://www.hsdkdelfinen.se/arsmote-2017

Kallelse årsmöte 2016

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till årsmöte. Mötet kommer hållas i klubblokalen på Västra Allén 15 lördagen 13:e februari klockan 1500.

Klubben bjuder på kaffe, te eller mineralvatten och fikabröd till det.

Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse kommer att delges på årsmötet. De kommer även publiceras på klubbens hemsida senast en vecka innan årsmötet på http://www.hsdkdelfinen.se/arsmote-2016/. Inga motioner har inkommit. Föredragningslista för årsmötet bifogas denna kallelse. Önskas något av ovan nämnda dokument i utskriven form, vänligen kontakta ordförande på [email protected] eller 0733-462148.

För att du ska ha rösträtt på mötet måste medlemsavgiften för 2016 betalts innan mötets start.

Efter mötet tänkte vi ha en dykpub med mat för de som vill på någon pub nere i stan. Vi vill därför gärna ha din anmälan så att vi kan boka bord. Anmälan till Fredrik Larsson på [email protected]. Puben börjar 1800. Det kan ju vara trevligt att efter mötet stanna i klubblokalen och ljuga lite om dykhändelser eller kommande planer innan vi går ner på stan.

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för efterföljande verksamhetsår.

10. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år;

b) sekreterare för en tid av två år;

c) övriga sex ledamöter i styrelsen för ett år;

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

f) säkerhetsombud;

12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas utan ska behandlas som motion.

Nyårsdyk

Klockan 0930 träffas vi vid Tropical Beach för att göra ett nyårsdyk. Det bjuds på kaffe, lite snittar och alkofritt bubbel. Se mer info på https://www.facebook.com/events/1673125296293028/