Kostnader/Avgifter

Klubbens filosofi då det kommer till kostnader är att allt ska vara så billigt som det bara kan. Alla kostnader är extremt konkurrenskraftiga i förhållande till kommersiella alternativ. Det ska inte finnas ekonomiska hinder för att dyka så mycket man vill då man är medlem i HSDK Delfinen.

Samtliga avgifter betalas in genom att använda Swish.

Medlemsavgifter

Utöver att använda Swish enligt ovan måste nya medlemmar fylla i formuläret här för att ansöka om medlemskap. Länk till QR-koder att skanna in finns här

Medlemsavgift
Senior 750 kr
Senior (för närvarande medlem i annan SSDF-ansluten klubb, ange detta på inbetalningen) 460 kr
Juniorer (till och med det år man fyller 18) 200 kr
Juniorer (för närvarande medlem i annan SSDF-ansluten klubb, ange detta på inbetalningen) 100 kr
Buddy (tidigare kategorin intressemedlem och klubbvän) 100 kr

Träningsavgift

Träningsavgift betalas med swish. Länk till QR-koder att skanna in finns här

Träningsavgifter för fridykare
Träningsavgift helår Junior 500kr
Träningsavgift helår Senior 1000 kr

Luftfyllning och gas

Enstaka fyllningar betalas på plats. Luftkort betalas med swish. Länk till QR-koder att skanna in finns här

Tyvärr så har vi varit tvungna att höja Heliumpriset på grund av att marknadpriset och våra inköpspriser ökat.

Gasfyllning
Luftfyllning, oavsett storlek på luftpaket 30 kr
Årskort luftfyllning (ger gratis luftfyllning). Årskort för luftfyllning gäller kalenderårsvis. 350 kr
Syrgas (senste rapporterad status på gasförrådet) 6 öre/liter
Helium (senste rapporterad status på gasförrådet) 90 öre/liter

Utflykter

Utflykter betalas via Swish ombord på båten innan avfärd eller via förköpta klippkort som du kan beställa här.

Utflyktskostnader
Landdyk Gratis
Båtdyk upp till 10 sjömil (alla naturdyk kring Kullen, närliggande vrak) 200 kr
Båtdyk upp till 25 sjömil (de flesta vrakdyk vi åker till) 300 kr
Båtdyk över 25 sjömil (ovanlig utflyktstyp) Bensinkostnad (knappt 6 liter per sjömil lastad) utslagen på antal dykare + 200 kr per dykare, dock minst 300 kr per dykare
Juniorer (till och med det år man fyller 18) Åker till halva kostnaden av ordinarie kostnad på båtdyk 10 och 25 sjömil.

Ovan tål att jämföras med andra alternativ. Ett dubbeldyk runt Kullen med kommersiellt alternativ kostar runt 600 kr.