Kostnader/Avgifter

Klubbens filosofi då det kommer till kostnader är att allt ska vara så billigt som det kan vara. Alla kostnader är extremt konkurrenskraftiga i förhållande till kommersiella alternativ. Det ska inte finnas ekonomiska hinder för att dyka så mycket man vill då man är medlem i HSDK Delfinen.

Luftfyllning och gas

Luftkort betalas på klubbens BG 5202-2878 (OBS använd inte vårt gamla PG). För luftkortsinbetalning, ange ”Luftkort, ditt namn”.

 

Gasfyllning
Luftfyllning, oavsett storlek på luftpaket 30 kr
Årskort luftfyllning (ger gratis luftfyllning och tillgång till Nitrox och Helium, dvs Trimix). Årskort för luftfyllning gäller kalenderårsvis. Betalas helst på klubbens BG 5202-2878 (OBS använd inte vårt gamla PG). Ange Luftkort och ditt namn på inbetalningen. 350 kr
Syrgas (senste rapporterad status på gasförrådet) 6 öre/liter
Helium (senste rapporterad status på gasförrådet) 55 öre/liter

Utflykter

Utflyktskostnader
Landdyk Gratis
Båtdyk upp till 10 sjömil (alla naturdyk kring Kullen, närliggande vrak) 200 kr
Båtdyk upp till 25 sjömil (de flesta vrakdyk vi åker till) 300 kr
Båtdyk över 25 sjömil (ovanlig utflyktstyp) Bensinkostnad (knappt 6 liter per sjömil lastad) utslagen på antal dykare + 200 kr per dykare, dock minst 300 kr per dykare

Ovan tål att jämföras med andra alternativ. Ett dubbeldyk runt Kullen med kommersiellt alternativ kostar runt 600 kr.

Träningsavgift

Träningsavgift för fridykare betalas på klubbens BG 5202-2878 (OBS använd inte vårt gamla PG). Ange ”Träningsavgift period, ditt namn”. Exempel: ”Träningsavgift våren 2017, Olle Svensson”

Träningsavgifter för fridykare
Träningsavgift en termin Junior 150 kr
Träningsavgift en termin Senior 300 kr