Kostnader/Avgifter

Klubbens filosofi då det kommer till kostnader är att allt ska vara så billigt som det bara kan. Alla kostnader är extremt konkurrenskraftiga i förhållande till kommersiella alternativ. Det ska inte finnas ekonomiska hinder för att dyka så mycket man vill då man är medlem i HSDK Delfinen.

Samtliga avgifter betalas in på klubbens BG 5202-2878 (OBS använd inte vårt gamla PG).

Medlemsavgifter

För betalning av medlemsavgift, ange ”Medlemsavgift, årtal, personnummer ÅÅMMDD-NNNN, ditt namn”. Nya medlemmar fyller i formuläret här där det också finns mer information.

Medlemsavgift
Senior 750 kr
Senior (för närvarande medlem i annan SSDF-ansluten klubb, ange detta på inbetalningen) 460 kr
Juniorer (till och med det år man fyller 18) 200 kr
Juniorer (för närvarande medlem i annan SSDF-ansluten klubb, ange detta på inbetalningen) 100 kr
Buddy (tidigare kategorin intressemedlem och klubbvän) 100 kr

Luftfyllning och gas

För luftkortsinbetalning, ange ”Luftkort, ditt namn”.

Gasfyllning
Luftfyllning, oavsett storlek på luftpaket 30 kr
Årskort luftfyllning (ger gratis luftfyllning och tillgång till Nitrox och Helium, dvs Trimix). Årskort för luftfyllning gäller kalenderårsvis. Betalas helst på klubbens BG 5202-2878 (OBS använd inte vårt gamla PG). Ange Luftkort och ditt namn på inbetalningen. 350 kr
Syrgas (senste rapporterad status på gasförrådet) 6 öre/liter
Helium (senste rapporterad status på gasförrådet) 55 öre/liter

Utflykter

Utflykter betalas via Swish ombord på båten innan avfärd eller via förköpta klippkort som du kan beställa här.

Utflyktskostnader
Landdyk Gratis
Båtdyk upp till 10 sjömil (alla naturdyk kring Kullen, närliggande vrak) 200 kr
Båtdyk upp till 25 sjömil (de flesta vrakdyk vi åker till) 300 kr
Båtdyk över 25 sjömil (ovanlig utflyktstyp) Bensinkostnad (knappt 6 liter per sjömil lastad) utslagen på antal dykare + 200 kr per dykare, dock minst 300 kr per dykare

Ovan tål att jämföras med andra alternativ. Ett dubbeldyk runt Kullen med kommersiellt alternativ kostar runt 600 kr.

Träningsavgift

Ange ”Träningsavgift, årtal, ditt namn”. Exempel: ”Träningsavgift, 2020, Dyka Djuptsson”

Träningsavgifter för fridykare
Träningsavgift helår Junior 300kr
Träningsavgift helår Senior 600 kr