Information om klubbens nya tänkta båt

På denna sida presenteras den båt som klubbens styrelse och båtgrupp för närvarande arbetar med att köpa in.

Finansiering

För närvarande saknar klubben strax över 100 000 kr innan finansieringen är helt klar. Detta är tänkt att lösas på någon av nedanstående sätt:

  • Sponsring från företag – De i klubben som arbetar med sponsorer har fått i uppdrag att leta sponsorer som kan ge intäkter. Har du förslag på sponsorer? Kontakta någon i båtgruppen (se nedan).
  • Bidrag från fonder, stiftelser, mm – Bidragsansvariga kommer undersöka vad vi kan söka bidrag för.
  • Sponsring och bidrag från medlemmar – Det kommer vara möjligt för medlemmar att skänka bidrag till klubben och att köpa material som behövs. De som gör detta kommer få sitt namn ingraverat i en fin skylt på båten. Längre ner på sidan under rubriken ”Material och sponsring” finns utförligare information om detta och vad som behövs.
  • Medlemslån – Medlemmar som vill låna ut pengar till klubben kommer ges denna möjlighet. Kontakta kassören på [email protected] för mer information.
  • Banklån – Banklån kostar en del i ränta, så ovanstående förslag ska först utnyttjas så långt som möjligt.

Allmän information om båten

Bild bitmap

 

 

Båten kommer vara ca 10 meter lång exklusive badbryggan, och ca 3,3 meter bred.

Båten kommer tillverkas i aluminium och vikten kommer vara ca 3,5 ton.

Fasta bänkar kommer finnas, antingen i mitten som på bilden eller på sidorna. 50 cm bänkhöjd, 50 cm bänkdjup (eller kanske lite djupare). Bänken kommer vara ca 3600 mm lång på varje sida. Med detta mått får sex dykare bekvämt plats på varje sida, dvs totalt 12 dykare kan åka med på ett bekvämt sätt.

Det blir en förhöjning vid ytan där motorerna tiltas upp. Den fortsätter föröver och blir en batterilåda. På denna ställs flaskor.

Nedgång till skans med ett trappsteg centrerat föröver i hytt (då når man stuv enkelt och kan antagligen smyga in till toa om det behövs).

Drygt 50 cm plats i bredd på styrbord trappa till fördäck. 6 steg för att komma upp 120 cm ger 20 cm steg, vilket är ganska normalt.

På babord fördäck är höjden samma som för om hytten. Däcket skapar ett tak till toautrymme under. Dörren till hytten har ett insteg på ca 300 mm.

Öppning i lejdare på fördäck efter trappa för möjlighet till ilandstigning längs sidan.

Räcke på hytt-taket att hålla i. Åtminstone på babord sida.

Båten kommer drivas av två stycken 150+ hästars utombordsmotorer, 600 liter tank.

Lucka i fören till ankare eller ankarspel.

Stegarna är inte inritade. Blir nedfällda i badbryggan så att man inte kan snubbla över den. Steg på varje sida (inte varannan).

Båten tillverkas av Ramnö Båt och Maskin.

Båtgruppen

Båtruppen består av Staffan Lycke, Konstantin Mansfeldt, Nicklas Österbom och Greger Jönsson. Assistans ges av Fredrik Pålsson och Stefan Nilsson och Paul Kemgren.

Material och sponsring

För att få projektet i hamn behöver klubben ytterligare pengar. Det bästa är såklart om vi kan få tag i material till båten till låga kostnader eller gratis. Det kan ske på olika sätt:

  • Material sponsras av ett företag. Företag som sponsrar klubben kan få olika värdefulla tjänster som motprestation och en reklam plats på olika ställen.
  • Material sponsras av en medlem. En medlem kan köpa in nödvändigt material till båten, alternativt ge ett bidrag för samma inköp så att klubben köper materialet. En fin skylt kommer sitta i båten och ange vilka medlemmar som sponsrat med vad. Nedan finns en lista med vad som behövs till båten och vad detta material förväntas kosta. Har du möjlighet att få fram detta material till en lägre pris än nedan angivet så är vi väldigt intresserade av att veta det. Kontakta båtgruppen!

Den post som är allra störst och som gör storst påverkan på totalpriset utöver skrovet är såklart motorerna. Har du kontakter som gör att du kan ordna ett bra pris på motorer så är det MYCKET intressant!

Material och tjänster som behövs anges nedan:

Material/Tjänst Antal a pris Totalt Sponsras av 
Motorer (mist 150 hästkrafter) med reglage och instrument 2 80000 160000
Hydraulstyrning o ratt 1 10000 10000 Medlemssponsring
Huvudbrytare, 4 st 1 1500 1500
Lanternor, 4 st 1 1500 1500
Länspump, Viking Bulkhead manuell 1 750 750
Batteri BATTERI VARTA MARIN 105AH 2 1250 2500 Hacim Sorlu
Fönster till hytt (flera kan dela på att sponsra detta…) 11 1000 11000
9000
2 st framrutor: Fredrik Pålsson
Färg till durk 5000  5000 Konstantin Mansfeldt
Elektrisk länspump med detaljer 2 1000 2000 Pelle Hansson
Solcell med regulator 1 3000 3000 Jumo Mät- och Reglerteknik
Elsystem (kablar, kapslingar, plintar, mm mm) 1 3000 3000
Trallvirke till bänkar 1 2000 2000
Matta till hytt 1 1000 1000
Stol till hytt 1 535 535
Bränslefilter 2 437,5 875
Ankarspel 1 7000 7000
Brandsläckare 2 300 600
Ankare, kedja och lina 3 1200 3600
Förtöjningsmaterial 1 1000 1000
Extern GPS-antenn NMEA 2000 1 2000 2000  Stefan Nilsson
Tuta 1 300 300  Fredrik Larsson
Manöverpanel (länspumpar, belysning, tuta, lanternor, …) 1 500 500
Belysning hytt 1 500 500
Belysning extern 1 1000 1000
Torkare (motor, blad arm) 2 1000 2000
Transport båt från Norrköpingstrakten (vi står för följebil sista sträckan) 1 18000 18000