Samarbete mellan dykklubbar i sydsverige

Ett antal klubbar i södra Sverige har enats om att samarbeta kring bland annat dykutfärderna som arrangeras. Enkelt uttryckt går det ut på att klubbarna arrangerar utfärder precis som tidigare men att alla dykare från klubbarna får delta på alla utfärder enligt ett enkelt regelverk.

Samarbetande klubbar

  • Malmö Sportdykarklubb
  • Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen
  • Ystad Dyksällskap Nautilus
  • Aqualund
  • Ängelholms Sportdykarklubb

Regelverk

  • De utfärdsavgifter som den arrangerande klubben tar för egna medlemmar betalas även av dykare från annan klubb.
  • Det finns inga begränsningar i när man kan eller måste anmäla sig till annan klubbs utfärd.
  • Om det krävs för att kunna genomföra ett dyk är det möjligt för dykare att fylla luft hos annan klubb i samband med utfärden. Detta kostar då 40 kr per fyllning. Aqualund kan inte erbjuda detta.

Utfärdskalendarium & anmälan

Malmö SDK

Gå in på http://www.msdk.se/. Klicka på ”Kalender” så visas alla utfärder.

Deltagare från andra klubbar måste kontakta dykledaren för aktuell tur för att kontrollera om det finns plats. Detta görs genom att klicka på turen i kalendern man vill med på och sedan klicka på namnet som står som ansvarig. Detta öppnar ett mail-formulär som man kan fylla i. Ange att du kommer från en samarbetande klubb. Vill man hellre prata med dykledaren finns kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss och länken till höger som heter Dykledare.

Helsingborgs SDK Delfinen

Gå in på http://www.hsdkdelfinen.se/. Klicka på Kalender så visas alla utfärder.

På varje utfärd i kalendern är det angivet vem som är dykledare. Anmälan sker till dykledaren på telefon. Telefonnummer till dykledaren finns under menyn Kontakt. Dykledaren kommer ge information om dykmål, tider, samlingsplats osv.

Ystad DS Nautilus

Oklart tills vidare.

Aqualund

Gå in på http://www.aqualund.nu/. På huvudsidan finns en länk som heter Dykplan 2018, där visas alla utfärder.

Anmälan görs på hemsidan och kompletteras med samtal till dykledaren som står angiven.

Ängelholms Sportdykarklubb

Ängelholm kommer endast arrangera spontandyk under 2018. Dessa annonseras via klubbens Facebook-grupp som återfinns på https://www.facebook.com/groups/1404080089874878.