Utbildningar och kurser

Prova på!

Hos oss kan du prova på hur det är att dyka, såväl fridykande som med apparat. Fridykning görs med ett andetag medan så kallad apparatdykning görs med luftflaskor på ryggen. Vill du prova fridykning så kontakta utbildningsansvarig för fridykningen som återfinns under kontakt. Vill du prova på apparatdykning så kan du med fördel fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Välj ”provdyk” i listan. Vill du hellre prata med någon direkt så leta upp utbildningsansvarig sportdykning i kontakt-fliken och ring så ska vi svara på dina frågor.

Fridykning

Klubbens fridykarinstruktörer utbildar fridykare i många olika nivåer. Mer info om fridykarsektionen och de utbildningar som ges finner ni under fliken fridykning.

Sportdykning

Utbildning

Tycker du det verkar spännande att dyka men du saknar tidigare kunskap? Eller har du tidigare dykerfarenhet, men vill komma vidare med din dykning?

Hos HSDK Delfinen kan du vara säker på att få en gedigen utbildning under säkra förhållanden.

Du får en utbildning som är anpassad till dina behov och färdigheter. Utbildningen sker under lugna och betryggande former under ledning av erfarna och välutbildade instruktörer och inga elever släpps ur utbildningen förrän de har uppnått de krav som ställs samt att de själva känner sig redo. Efter utbildningen slussas eleverna in i den ordinarie dykverksamheten för att på ett roligt sätt skaffa sig erfarenhet genom att dyka med de som är mer vana, något som de flesta tycker är mycket positivt.

Kurser och utbildningar ges då intresset är stort nog, det vill säga då tillräcklig många anmält sitt intresse. Antal deltagare som är lämpliga att genomföra kurs med varierar från utbildning till utbildning. kurserna med startdatum nedan är inte nödvändigtvis fulla. Använd formuläret nedan för att anmäla intresse. Snart har du ditt dykcertifikat i din hand.

Utbildningsstegen

De vanligaste utbildningarna presenteras nedan. Klubbens kan erbjuda en hel del utöver dessa kurser. Exempelvis erbjuds Nitroxutbildningar till intresserade.

Grundkrav CMAS*, **, ***, Dykledare och Nitroxdykare

Grundkrav för CMAS*, CMAS**, CMAS*** och Nitroxdykare är att man fyllt minst 14 år (deltagare under 18 år skall ha målsmans medgivande) samt att man gör en hälsodeklaration eller genomför en läkarundersökning (vid anmärkning på hälsodeklaration).

Grundkurs i sportdykning: CMAS* – One Star diver

Denna grundkurs i dykning ger dig den kunskap och de färdigheter som behövs för att dyka i öppet vatten till max 20 meters djup.
I utbildningen ingår förutom lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning även utbildning i Hjärt-Lungräddning.
Då kursen är slutförd får du dyka till max 20 meters djup tillsammans med annan enstjärnig dykare  eller högre utbildad dykare under organiserad dykning med dykledare.
Förutsättningar: Se rubrik Grundkrav ovan.
Kostnad: 5300 kr *
Ingår: Kursmaterial, cert, utrustning, luftfyllningar, ev båtkostnader.
Ingår ej: Mask, fenor, snorkel.
Omfattning: Genomförs normalt under 6 teorilektioner och/eller så kallad e-learning (online) inklusive Hjärt Lungräddning och prov, 5 pass i bassäng och 2 heldagar med utedyk (2 dyk per dag).

Fortsättningskurs i dykning: CMAS** – Two Star diver

Detta är en mestadels praktisk kurs där man lär sig grundläggande teori och praktik för en del olika dykmetoder.
I utbildningen ingår praktiskt genomförande av ett antal lite mer avancerade dykmetoder såsom nattdyk, djupdyk, UV-navigering och lindyk. Livräddning är en viktig del i denna utbildning.
Färdigutbildad får man leda andra dykare oavsett deras utbildningsnivå.
Förutsättningar: Se rubrik Grundkrav ovan. Utöver detta krävs CMAS* eller motsvarande och 20 loggboksförda dyk, varav minst 10 i djupintervallet 10-30 meter. Minst hälften av dyken skall vara genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten.
Kostnad: 3900 kr * (500 kr rabatt för medlemmar)
Ingår: Kursmaterial, cert, luftfyllningar, ev båtkostnader.
Ingår ej: Dykutrustning.
Omfattning: Genomförs normalt under 5 teorilektioner inkl prov och 7 utedyk.

Avancerad dykning och dykledning: CMAS*** – Three Star diver

Denna kurs syftar till att förfina tidigare förvärvade kunskaper samt ge dig de färdigheter som krävs för att leda grupper med dykare i öppet vatten.
Under kursens gång kommer du att få lära dig att behärska tabeller, medicin och fysik till fulländning. I den praktiska delen skall du visa att du kan hantera dig själv och din utrustning samt att du har den nödvändiga kunskapen om nödsituationer och livräddning, sjömanskap och kan hantera en mindre båt.
Förutsättningar: Se rubrik Grundkrav ovan. Utöver detta krävs CMAS** eller motsvarande samt minst 40 dyktimmar fördelade på minst 50 dyk, varav hälften i nordiska eller likvärdiga vatten. Dessutom skall man ha genomfört ett antal olika dykmetoder såsom bla djupdyk, vrakdyk och mörkerdyk. Minimiåldern är 18 år.
Kostnad: 4400 kr * (500 kr rabatt för medlemmar)
Ingår: Kursmaterial, cert, luftfyllningar, ev båtkostnader.
Ingår ej: Dykutrustning.
Omfattning: Genomförs normalt under 10 teorilektioner inkl prov och 8 tillfällen med utedyk. Kursen genomförs ofta i studiecirkel-form, dvs eleverna fördjupar sig i ett eller två avsnitt och håller sedan lektion i detta ämne medan instruktör överser genomgången.

Torrdräktsutbildning

Kostnad: 2000 kr (500 kr rabatt för medlemmar)
Ingår: Kursmaterial, cert, luftfyllningar.
Ingår ej: Torrdräkt eller övrig dykutrustning.
Omfattning: 4 teoritimmar med praktik och ett dyk i bassäng.
Gratis torrdräktsutbildning kan ingå i CMAS* eller CMAS** kurser om deltagare har torrdräkt och utbildning är nödvändig. I detta fall ingår ingen bok eller cert.

CMAS Dykledare

Under kursen fördjupas kunskaperna om bland annat lagar och krav som berör dykare, larmrutiner vid olycka, dykskador, ledarskap och sjömanskap. Efter avslutad kurs kan du leda grupper som dyker i öppet vatten, hantera utrustning för syrgasbehandling vid dykolycka samt söka och bärga förlorad dykare.
Efter CMAS*** och denna utbildning kan man vidareutbilda sig till instruktör på olika nivåer, från CMAS*-instruktör till CMAS***-instruktör.
Förutsättningar: Se rubrik Grundkrav ovan. Utöver detta krävs CMAS** och minst 30 dyktimmar fördelade på minst 40 dyk. Minimiåldern är 18 år.
Kostnad: 2000 kr * (500 kr rabatt för medlemmar)
Ingår: Kursmaterial, cert.
Omfattning: Genomförs normalt under 10 teorilektioner inkl prov, 2 praktiktillfällen (dvs dyk).

CMAS Nitroxdykare

I denna kurs lär du dig dyka med syrgasberikad luft mellan 21%-40% syrgashalt (Nitrox). Syftet med att dyka med Nitrox är för att öka säkerhetsmarginalerna vid dykning.
Förutsättningar: Lägst CMAS** och minst 20 dyk. Kursen kan även genomföras som en del av CMAS**.
Kostnad: 2000 kr (500 kr rabatt för medlemmar)
Ingår: Kursmaterial, cert.
Omfattning: Genomförs normalt under 8 teoritimmar inkl prov.

Gasblender Nitrox

Kostnad: 3000 kr (500 kr rabatt för medlemmar)
Ingår: Kursmaterial, cert, gaser.
Omfattning: Genomförs normalt under 8 teoritimmar inkl prov.

Gasblender Trimix

Kostnad: 3500 kr (500 kr rabatt för medlemmar)
Ingår: Kursmaterial, cert, gaser.
Omfattning: Genomförs normalt under 12 teoritimmar inkl prov.

HLR

Kostnad: Gratis
Ingår: HLR utbildningsbevis
Omfattning: Genomförs normalt under 3 timmar med teori och praktik.

Oxygen Provider

Kostnad: 1500 kr (aktiva funktionärer i klubben får kursen gratis)
Ingår: Kursmaterial, cert
Omfattning: Genomförs normalt under en heldag med teori och praktik.

Refreshment diver – pool

Kostnad: 750 kr
Ingår: Teori och pooldyk vid ett tillfälle
Omfattning: Genomförs normalt under en heldag med teori och praktik.

Refreshment diver – utedyk

Kostnad: 1000 kr
Ingår: Teori och ett eller två utedyk vid ett tillfälle
Omfattning: Genomförs normalt under en heldag med teori och praktik.

Konverteringskurs (crossover) från PADI AOW/Rescure till CMAS ** – Two Star diver

Kostnad: 1000 kr
Ingår: Teori
Omfattning: Genomförs normalt under en heldag med teori.

 

* Om deltagaren har eget kursmaterial i form av läroböcker, dykpraxis eller liknande så minskar kostnaden för kursen med materialets värde.

Intresseanmälan

  Namn

  E-post

  Telefon

  Kurs eller utbildning

  Meddelande

  Planerade kursstarter
  mån tis ons tor fre lör sön
  2
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 2 kl. 18:00 – 20:00
  Anmälan till Niklas Ekberg på telefon
  3
  4
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 4 kl. 18:00 – 20:00
  Anmälan till Johan Grundström på telefon 0703-218741 senast kl 15:00 OBS!  Endast Luft, ej Nitrox / Trimix
  5
  7
  Vrakdyk 10:00
  Vrakdyk @ Mölle
  jul 7 kl. 10:00
   
  8
  9
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 9 kl. 18:00 – 20:00
  Se eventet på klubbens Facebook sida,
  10
  11
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 11 kl. 18:00 – 20:00
  Anmälan till Fredrik Pålsson
  12
  13
  Naturdyk
  Naturdyk
  jul 13 heldag
  Anmälan till dykledare: Johan Grundström (0703-218741)
  14
  Vrakdyk 10:00
  Vrakdyk @ Mölle
  jul 14 kl. 10:00
   
  15
  16
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 16 kl. 18:00 – 20:00
  Anmälan till Niklas Ekberg på telefon
  17
  18
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 18 kl. 18:00 – 20:00
  Se eventet på klubbens Facebook sida,
  19
  21
  Vrakdyk
  Vrakdyk
  jul 21 heldag
  Anmälan till dykledare: Johan Persson (0702-467188)
  22
  23
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 23 kl. 18:00 – 20:00
  Se eventet på klubbens Facebook sida,
  24
  25
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 25 kl. 18:00 – 20:00
   
  26
  29
  30
  Luftfyllning 18:00
  Luftfyllning @ Klubblokalen Maria Park
  jul 30 kl. 18:00 – 20:00
  Anmälan till Niklas Ekberg på telefon
  31

   


  Lämna ett svar

  Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.