Försäkring via SSDF och Folksam

Som medlem i HSDK Delfinen omfattas du av förbundets medlemsförsäkring. Försäkringen (K60888) gäller vid olycksfall under utövande av sportdykning, även utomlands. Vid utlandsresa gäller försäkringen med samma omfattning som i Sverige (dock högst 45 dagar) samt vid tryckskillnadsskada. Vid enskild utlandsresa gäller försäkringen endast under sportdykning, det vill säga inte för olycksfall under resa eller vistelse. Då aktivitet anordnas av klubben eller SSDF och sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också olycksfall under resor och vistelse i samband med denna.

Här finns en folder som beskriver försäkringsvillkoren.

Detaljer från SSDF kan du hitta här.

Här finns ett exempel på det intyg förbundet utfärdar som visar att du är försäkrad vid utlandsresa. Detta beställer du genom att maila ditt ditt namn, personnummer och datum för utresa samt hemresa till [email protected].