Extra årsmöte

Vår nuvarande kassör har efter många förtjänstfulla år som kassör önskat avsluta sitt uppdrag så snart som möjligt. För att inte skapa ett glapp fram till årsmötet i februari utlyser styrelsen ett extra årsmöte för att göra ett fyllnadsval av kassör. Valberedningen har föreslagit att Nicklas Österbom, som tidigare varit kassör i föreningen, väljs fram till årsmötet, då ett ordinarie val görs. Detta är den enda punkten som kommer avhandlas på mötet.

Extra årsmöte genomförs som ett telefon- eller webmöte lördagen 4/1 2020 kl 10. För anslutningsuppgifter, se medlemsutskick som skickas inom kort.

Vi föreslår att ni ansluter en stund innan mötestiden, för att hinna hantera eventuella tekniska problem. Kl 10.00 påbörjas mötet.

Väl mött!

Kommentarer inaktiverade.