Julgransförsäljning

Även i år säljer vi julgranar. Alla är välkoma att handla sin gran hos oss! Vi bjuder på glögg och pepparkakor och så mycket julstämning vi kan.

Försäljningen sker 12-13/12 samt 19-20/12 kl 9-15.

Välkomna!

Kallelse till extra årsmöte 2015-07-02

Kallelse till extra årsmöte 2015-07-02 Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till extra årsmöte klockan 18:00 i klubblokalen på Maria Park, Västra Allén 15. Syftet är att tillsätta de två vakanta platser som finns i styrelsen. Vid årsmötet föreslog valberedningen Klas Sjölin som var intresserad av att delta i styrelsens arbete. Klas hade då inte varit medlem i fyra månader vilket är ett krav enligt stadgarna för att kunna väljas in i styrelsen. Årsmötet föreslog även Åsa Janheden som inte heller varit medlem i fyra månader som en kandidat till en styrelsepost. Åsa accepterade efter årsmötet att delta i styrelsens arbete. Sedan ordinarie årsmöte har Klas och Åsa därför varit adjungerade och därmed arbetat i styrelsen. Det är nu valberedningens förslag att dessa två medlemmar väljs in i styrelsen då de vid tidpunkten för det utlysta extra årsmötet varit medlemmar i fyra månader.

Agenda på Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinens extra årsmöte 2015-07-02

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Godkännande av dagordning
§ 4 Val av årsmötets ordförande
§ 5 Val av årsmötets sekreterare
§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 7 Upprättande av röstlängd
§ 8 Fyllnadsval av styrelseledamöter
a. Val av 2 styrelseledamöter till för närvarande vakanta platser
§ 9 Mötets avslutande

Hamnstädning!

I år genomförs städningen av hamnbassängen i Norra hamnen lördagen den 23 maj, det vill säga om två helger. Vi behöver både dykare och landpersonal på plats. De senare är inte minst viktiga!

Vi träffas kl 09:00 och kommer att genomföra två dykpass, ett före och ett efter lunch. Allt beräknas vara klart ca kl. 15.00. Klubben bjuder på lättare lunch, grillade hamburgare eller korv.

Det finns många anledningar till att vara med på hamnstädningen:

  • Vi gör en bra insats för naturen! Vi brukar få upp stora berg med skräp!
  • Det är ett kul sätt att träffa andra medlemmar i klubben!
  • Vi får betalt av kommunen för att vi genomför städningen, ett bidrag som gör att våra övriga kostnader kan hållas låga!
  • Vi gör reklam för vår klubb & dyksporten mitt i centrala Helsingborg!

VIKTIGT: Anmälan görs till [email protected] så snart som möjligt. Anmäl alla eventuella familjemedlemmar som kommer delta, eftersom vi ordnar mat till alla. Ange om ni är apparatdykare, fridykare eller ”landkrabba”.

Gör lite nytta för havet, var en del i gemenskapen och ha skoj samtidigt – var med på hamnstädningen 2015! Dykare från alla klubbar är hjärtligt välkomna!

Information från valberedningen

Det finns lediga platser i styrelsen som ska väljas på årsmötet i februari. Är du sugen på att fylla en av dem så hör av dig till [email protected]

Du får möjlighet att engagera dig i frågor du brinner lite extra för och att styra klubben i rätt riktning.
Att sitta med i styrelsen innebär att du deltar i ca 10 möten om året och däremellan arbetar med uppdrag och frågor som kommit upp på mötena.

Nedan redovisas ett utdrag från klubbens stadgar:

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad samt ha yttrande- och förslagsrätt på årsmöte krävs:

  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
  • att medlemskap har beviljats minst fyra månader före årsmötet; (Gäller för medlemmar som varit medlemmar i antingen Helsingborg Divers Sportdykarklubb eller Dykarklubben Delfinen 2014 och som numera tillhör Helsingborgs SDK Delfinen)
  • att medlemsavgifter för innevarande år har betalats;

Valberedningen

Kenneth Backstöm, Konstantin Mansfeldt, Nicklas Österbom

Extra allmänt möte

För att slutgiltigt besluta om den stadgeändring som är en del av sammanslagningen av Helsingborg Divers & DK Delfinen kallas du som medlem i DK Delfinen till extra allmänt möte i klubblokalen på Västra Allen 15, Maria Park 4 december kl 18:00.

Välkommen!

Hamnstädning 28/9

I år genomförs hamnstädningen söndagen den 28 september och vi behöver både dykare och landpersonal på plats. De senare är inte minst viktiga! Dykare från alla klubbar är hjärtligt välkomna. Vi samlas kl. 09.00 vid Helsingborg Yacht Clubs klubblokal, karta finns här:http://goo.gl/fbGRJa Vi kommer att genomföra två dykpass, ett före lunch och ett under eftermiddagen. Allt beräknas vara klart ca kl. 15.00. Klubben bjuder på lättare lunch, troligen grillade hamburgare eller korv.

Anmälan görs till [email protected], senast onsdagen 24/9. Anmäl alla eventuella familjemedlemmar som kommer delta, eftersom vi måste ordna mat till alla. Ange om ni är apparatdykare, fridykare eller ”landkrabba”. Tänk på att landarbetet kan vara förknippat med mycket smuts, så välj oömma kläder!

Hamnstädningen är ett bra tillfälle att träffa medlemmarna i klubben och knyta nya dykkontakter.

Gör lite nytta för havet och ha skoj samtidigt – var med på hamnstädningen 2014!

Resa till Jordfall, 3-5/10

Vi har hyrt en stuga i Jordfall hamn ett stenkast från en finfin dykplats, och några minuter med bil från många andra fina dykplatser. Det får plats ca 15 personer i stugan. Kostnaden är 2800 kr för hela helgen inklusive kompressor, vilken de boende delar på. Om det exempelvis blir tio deltagare kostar det med andra ord 280 kr per deltagare. Vi samåker upp så gott det går. Deltagare fixar transport sinsemellan själv. Arrangörerna kan såklart hjälpa till att hitta lediga platser i bilarna. Mat ordnar var och en om deltagarna inte kommer överens om annat. Grillar finns.

Anmälan till [email protected], senast torsdagen 25/9.