Kallelse extra årsmöte 2018

Kallelse till extra årsmöte 2018 för
Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen

Härmed kallas du som medlem i Helsingborgs Sportdykarklubb Delfinen till extra årsmöte. Mötet kommer hållas i klubblokalen på Västra Allén 15 den 5:e april med start klockan 18:30.

Syftet med detta extra årsmöte är att slutligen rösta genom de förslag till stadgeändringar som antogs på ordinarie årsmöte 17 februari.

Årsmötesprotokoll inklusive bilagor som beskriver ändringarna kommer publiceras på http://www.hsdkdelfinen.se/extra-arsmote-2018/ senast en vecka innan det extra årsmötet.

Föredragningslista för det extra årsmötet finns nedan.

För att du ska ha rösträtt på mötet måste medlemsavgiften för 2018 betalats innan mötets start och du måste varit medlem i minst 4 månader.

Föredragningslista

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§5. Fastställande av föredragningslista.
§6. Behandling av de stadgeändringar som antogs på ordinarie årsmöte.
§7. Avslutande av mötet.

 

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.